Op dit formulier kunt u uw intentieverklaring 'Schenking' invullen om 'Stichting Amadeus' financieel te ondersteunen bij het uitvoeren van de activiteiten in voorheen de Bethelkerk. U kunt ook direct een storting doen. Zie voor gegevens onderaan deze tekst. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Stichting Amadeus heeft de ANBI-status.Tot een bedrag van € 2.122,- kunt u belastingvrij schenken. Wilt u meer schenken, dan kunt u dat vrij van schenkbelasting doen.

Alle donaties komen direct ten gunste van de doelgroep. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning. Het bestuur van Amadeus doet er alles aan om van de voormalige Bethelkerk een wijkontmoetingscentrum te maken met tal van maatschappelijke en culturele activiteiten: een echte huiskamer voor de wijk. Ons motto is dat Amadeus een wijkcentrum wordt vóór, maar vooral ook dóór bewoners! Met elkaar maken we van het voormalige kerkgebouw een voor iedereen toegankelijk en fijn ontmoetingspunt.

Per 2 juli 2018 komt het gebouw in eigendom van Bethel Blijft BV. In oktober gaat Amadeus open en starten de activiteiten.  Daartoe moet voor de duur van 2 jaar de 'aanbouw' aan de Traviatastraat ingericht worden. We hebben daar materiaal voor nodig, zoals meubilair, een tv-scherm met beamer, computer, aankleding, keukenapparatuur etc. Hiervoor vragen we uw financiële steun. Na 2 jaar verhuizen we naar de voormalige kerkzaal en krijgen we meer ruimte voor alle activiteiten die we vanuit Amadeus willen aanbieden.        

U kunt uw donatie storten op banknummer NL 84 ABNA 081 8652 373 t.n.v. Stichting Amadeus Den Haag.

Afbeeldingsresultaat voor eurotekenAfbeeldingsresultaat voor anbi 

 

Intentieverklaring Schenking aan SBB

Ik ondersteun de plannen voor het behoud van het gebouw van de Bethelkerk. Ik ben bereid om een bedrag over te maken aan de stichting voor het behoud van de Bethelkerk, ‘Stichting Bethel blijft’ op bankrekening NL96 TRIO 0390 467154

Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode