Hoe kunt u bijdragen? 

Particulieren kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de organisatie en activiteiten van Amadeus:
 

1. Schenking

U schrijft een bedrag over naar de bankrekening van de Stichting (IBAN: NL 84 ABNA 081 8652 373, t.n.v. Stichting Amadeus Den Haag).Tot € 2.122,- kan dit bedrag met vrijstelling van belasting gedoneerd worden. Amadeus heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent vrijstelling voor de schenkbelasting. Afhankelijk van uw eigen situatie kunt u deze schenking aftrekken bij uw inkomstenbelasting, namelijk als u boven de drempel uitkomt. 
 
2. Renteloze lening

U kunt de Stichting Bethel Blijft een lening verstrekken. De looptijd van de lening is 10 jaar (te rekenen vanaf de eerste dag van het jaar volgende op het jaar van lening),

Het bedrag is minimaal € 5.000; aflossing aan het einde van de looptijd. De Stichting ontvangt het te lenen bedrag graag op het moment dat we de kerk daadwerkelijk denken te kunnen aanschaffen.

3. Periodieke storting met fiscale aftrekmogelijkheid

U gaat een overeenkomst aan met het bestuur op basis waarvan u de bijdrage kunt aftrekken voor de inkomsten-belasting. De mogelijkheid om dit fiscaal af te trekken (zonder drempel) is aan voorwaarden verbonden: een minimale looptijd van 5 jaar en een gelijkblijvend stortingsbedrag geduren-de de overeengekomen periode. Omdat de fiscus via de belastingaftrek een aanzienlijk deel van de bijdrage betaalt, zou u uw bruto bijdrage aan de Stichting eventueel kunnen verhogen.  

4. Wordt vrijwilliger bij Amadeus!

Zie ook:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

 

 

Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode