Dien hier uw intentieverklaring 'Periodieke Storting' in om Stichting Amadeus financieel te ondersteunen bij de invulling van de activiteiten in voorheen de Bethelkerk.

De periodieke storting bedraagt een minimale looptijd van 5 jaar en een gelijkblijvend stortingsbedrag gedurende de overeengekomen periode (dus bijvoorbeeld gedurende 5 jaar elk jaar een bedrag van € 1.000,-).

De leden van het bestuur en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.


Ik ben bereid een jaarlijkse storting te doen aan St. Amadeus

Ik ben bereid om jaarlijks een bedrag over te maken. Stichting Amadeus heeft de ANBI/status. Svp Onderstaande formulier invullen of contaxctopnemen via bethelblijft@gmail.com.

Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode