Nieuwsbrief Amadeus - september 2018

Stand van zaken Amadeus

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opknappen en inrichten van de aanbouw van de voormalige Bethelkerk, inmiddels omgedoopt in wijk- en activiteitencentrum Amadeus. Op 1 oktober moet alles klaar zijn voor de verschillende activiteiten. Voor de verbouwing van de kerkzaal loopt op dit moment de vergunningaanvraag. Hier zal de verbouw niet eerder dan in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.

Het complete overzicht van activiteiten in Amadeus wordt binnenkort via de mailattendering en op de website gepubliceerd.

Ruimte te huur

Hoewel het rooster al aardig volloopt heeft Amadeus nog wel ruimte voor vaste en incidentele activiteiten en bijeenkomsten. De te huren ruimte bestaat uit twee zalen (€ 45,- p dagdeel) en een receptieruimte (€ 25,- p dagdeel). Ook de kerkzaal wordt – tot de verbouwing medio 2019 – verhuurd.  We denken hier aan toneel- en koorrepetities, muziek-, toneel- en dansoptredens, rommelmarkten, bijeenkomsten, kinderpartijtjes etc. De tarieven voor de kerkzaal zijn op aanvraag. Geïnteresseerden kunnen zich melden via: bethelblijft@gmail.com.

Feestelijke opening

De feestelijke opening van Amadeus is op zaterdagmiddag 13 oktober. Bestuur en vrijwilligers verwelkomen u dan graag. Er komt nog een uitnodiging met tijden en programma, maar zet alvast in uw agenda.

Inloop

Vanaf 1 oktober opent Amadeus zijn deuren. U bent van harte welkom. Bestuur en vrijwilligers staan klaar om u te informeren over de verschillende activiteiten in Amadeus. U kunt bij Amadeus ook terecht voor een praatje, een kop koffie/thee, een broodje of een maaltijd. U ontmoet er dan in een gezellige en ongedwongen sfeer andere wijkbewoners. Schroom dus niet, maar kom langs. U bent van harte welkom!

Proeflessen Yoga

Op dinsdag 2 oktober wordt op 2 tijstippen een proefles yoga aangeboden, om 18.45 uur en om 20.15 uur. Aanmelden:per e-mail wendyoga@kpnmail.nl of telefoon 06-30785278. 

Proeflessen Taijchi/Qigong – 9 oktober

Op dinsdag 9 oktober kunt u deelnemen aan een proefles Taijchi/Qigong: één les om 10.00 uur en één les om 19.00 uur. Kosten € 5,- per persoon per les. Zie voor informatie bijgevoegde bijlage. Aanmelden:  per e-mail carol@voiceandmovement.nl of telefoon 06 50960288.

Spreekuur VóórWelzijn

Vanaf maandag 29 oktober start de ouderenconsulent van VóórWelzijn met een spreekuur in Amadeus. Elke maandagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur is Hafida Taalat aanwezig. Mensen maken vaak niet voldoende gebruik van bestaande voorzieningen, omdat zij hier te weinig van weten. De ouderenconsulent geeft hierover voorlichting, informatie en advies. Onderwerpen zijn onder meer participatie, welzijn en wonen.  Ook persoonlijke problemen kunt u met de ouderenconsulent bespreken.

Collegereeks

Op 8, 15 en 22 november organiseren we een collegereeks Toegepaste Psychologie. De colleges worden verzorgd door de stichting Oud Geleerd Jong Gedaan.  Een enthousiaste student-docent vertelt over zijn/haar vakgebied, deze keer toegepaste psychologie. Tijd 15.00-16.30 uur. Kosten € 5,- per college. Aanmelden via bethelblijft@gmail.com.

Vivendi-activiteiten

Dinsdag 11 sept. – Muziekmiddag met John Swaab, muziekentertainer – 14.00-16.00 u

Verschillende muziekthema’s uit beroemde films zullen de revue passeren. Ze worden toegelicht, maar vooral ten gehore gebracht. U zult ze vast allemaal herkennen. De middag wordt gehouden in Wings, Mozartlaan 195.

Dinsdag 25 sept. – Uitstapje Rotterdam en Kinderdijk – 10.00-17.

Vertrek met de bus om 10.00 u v.a. Amadeus, hoek Mozartlaan/Händellaan. Onderweg naar Rotterdam hebben we een stop        voor een kopje koffie met gebak. Op de Boompjeskade in Rotterdam schepen we in voor de bootexcursie Rotterdam - Kinderdijk. Via de Nieuwe Maas en de Lek varen we in een uurtje naar Kinderdijk, bekend om zijn 19 molens, en Kinderdijk is door de UNESCO uitgeroepen tot Wereld Cultuurmonument. Na een bezoek aan de molens varen we terug naar Rotterdam met zicht op de skyline van deze bijzondere stad. Tussen 16.30 en 17.00 u zet de bus ons weer af bij Amadeus. De bus is nog niet helemaal vol, u kunt zich nog aanmelden via bethelblijft@gmail.com.  De kosten zijn € 10,- per persoon. Na aanmelding ontvangt u informatie over de betaling. De lunch is niet georganiseerd en voor eigen rekening

Dinsdag 9 okt. – Workshop over Wolfgang Aadeus Mozart – 14.00-16.00 u

Musicologe Diana Hartong-Zaki neemt ons mee naar de muzikale wereld van Mozart. Mozart was een van de grootste en beroemdste componisten uit de Klassieke Periode.  Samen met Bach en Beethoven wordt Mozart beschouwd als vernieuwer die binnen een bestaande traditie nieuwe muzikale concepten bedacht. Ingegaan zal worden op beroemde maar ook minder bekende werken. Toegang is gratis. Locatie Amadeus, ingang Traviatastraat 25.

Maandag 15 okt. – Museum Plus Bus - Dagexcursie Joods Museum in Amsterdam - 9.00-17.00 u

Vertrek met de bus om 9.00 u v.a. Amadeus, hoek Mozartlaan/Händellaan. We rijden met een comfortabele bus die ook geschikt is voor rolstoel- of rollatorgebruikers naar Amsterdam. In het Joods Museum worden we ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers. De deelnemers worden daarna in kleinere groepen ingedeeld voor de rondleiding die om 12.00 uur start. Na de rondleiding is er een gezamenlijke lunch, met ook een specifiek  Joods hapje. Na de lunch kan men nog op eigen gelegenheid het museum bezoeken. Rond 15.00 uur stappen we weer in de bus en aanvaarden de terugweg naar Den Haag, waar we aan het eind van de middag aankomen. Het Joods Historisch Museum is een museum over de geschiedenis en de cultuur van de joden in Nederland, gevestigd bij het Waterlooplein in het hart van de oude Jodenbuurt.  De bus verzorgt ook nog een kleine citytour. Aan de dag zijn geen kosten verbonden. De excursie is volgeboekt. Aanmeldingen komen op de reservelijst.

Dinsdag 16 oktober – Storyteller – 14.00-16.00 u

Jan van der Mast, schrijver, komt ons vertellen over Jacques van Marken, oprichter in 1869 van de N.V. Nederlandsche Gist- & Spiritusfabriek, het latere Gist-Brocades, inmiddels opgegaan in DSM. Als directeur van deze Delftse onderneming was hij begaan met de arbeidersklasse en gedreven om de situatie voor hen binnen en buiten de fabriek te verbeteren. Hij was daarin een pionier. Zo bouwde hij de eerste fabrieksnederzetting in Nederland voor zijn werknemers in Delft. Toegang is gratis. Locatie Amadeus, ingang Traviatastraat 25.

Volgende Vivendi – activiteiten

Deze zijn op 23 oktober, 25 oktober, 6 november, 20 november, 4 december en 18 december. Aanvang 14.00, locatie Amadeus- ingang Traviatastraat 25. Informatie volgt.

 

Nieuwsbrief Amadeus - augustus 2018

In juli jl. is het gebouw van de voormalige Bethelkerk ineigendom overgegaan van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage naar BethelBlijft BV. Het gebouw is inmiddels omgedoopt in Amadeus. Op dit moment wordt er flink geklust om ons tijdelijke onderkomen - de aanbouw met ingang aan deTraviatastraat - en de tuin op te knappen en geschikt te maken voor de verschillende activiteiten. Ook de kosterswoning is beschikbaar. De vergunning voor verbouw van het kerkgebouw voor een wijkcentrum en woningen is in procedure. De verbouw zal circa 2 jaar in beslag nemen.  

Woonruimte te huur

De kosterswoning wordt voor de duur van circa 2 jaar verhuurd. De woning bestaat uit 4 kamers (2 kamers van 19 m2 en 2 kamers van 11 m2), een keuken en een badkamer. De huurprijs is:

·  kamer van 19 m2 1e verdieping € 400,- per maand, beide met balkon

·  kamer van 11 m2 2e verdieping € 350,- per maand

·  inclusief gas, water en elektra

·  gezamenlijk gebruik van keuken en badkamer.

Informatie bij de voorzitter van Stichting Amadeus, Irene Sjerp: tel. 070-3252911 / 06-57639979 of e-mail wsjerp@kpnmail.nl. De deadline voor inschrijving voor de te huren kamers is 1 september.

Activiteiten

Per 1 oktober starten we met verschillende activiteiten in Amadeus zoals yoga, klaverjassen en de Vivendi-activiteiten. Ook komt er een koor wekelijks repeteren en een bridgeclub heeft interesse getoond. De twee kantoorruimtes zijn inmiddels verhuurd. Een van de organisaties die zich in het Amadeusgebouw gaat vestigen is Buurtzorg, nu nog gehuisvest aan het Colijnplein.

VóórWelzijn gaat vanaf oktober spreekuur houden in Amadeus.

Er is nog ruimte voor andere activiteiten. Deze kunnen gemeld worden via bethelblijft@gmail.com.
De kosten per dagdeel (3 uur) bedragen € 45,-. We denken aan tai-chi, dansles (klassiek of anders), workshops, VvE-vergaderingen e.d.

We beschikken over een grote zaal van 100 m2, een hal van 50 m2 (die bij de grote zaal getrokken kan worden) en een zaal van 32 m2. Beide zalen beschikken over audio/video apparatuur. Ook kunnen vergaderingen, recepties en bijeenkomsten bij Amadeus gehouden worden. Wij kunnen zorgen voor de aankleding, catering en dergelijke.

Amadeus is vrij toegankelijk. De hal wordt ingericht als ontmoetingsruimte waar u dagelijks binnen kunt lopen voor een hapje, een drankje, een praatje en informatie.

Vivendi

Op 11 september starten we weer met de Vivendi-activiteiten. We maken dan nog gebruik van het gebouw van Wings (Mozartlaan 195). Vanaf oktober vinden de Vivendi-activiteiten plaats in het Amadeus-gebouw aan de Händellaan/Mozartlaan, met ingang aan de Traviatastraat.

Muziekmiddag

11 september starten we om 14.00 uur in Wings met een muziekmiddag onder leiding van muziekentertainer John Swaab. Centraal staan muziekthema's uit bekende films. We maken er weer een gezellige middag van. De toegang is gratis.

Uitstapje Rotterdam

Op dinsdag 25 september maken we een uitstapje naar Rotterdam. Aan het programma wordt nog gewerkt. De kosten bedragen € 10,00, incl. busvervoer en lunch. We vertrekken 's morgen (exacte programma en tijd volgend nog) vanaf Amadeus aan de Mozartlaan (ter hoogte van de Händellaan, t/o de bibliotheek en de kas). Aanmelden via bethelblijft@gmail.com.
€ 10,00 kan overgemaakt worden op banknummer NL 84 ABNA 081 8652 373 t.n.v. Stichting Amadeus Den Haag, onder vermelding van Vivendi 25 sept.

Workshop Mozart

Dinsdag 9 oktober is de eerste Vivendi-bijeenkomst in Amadeus! We vonden het toepasselijk om, gezien de naam Amadeus, Mozart als onderwerp te nemen. Diana Hartong, musicologe zal een workshop houden over Mozart. Aanvang 14.00 uur. Gratis
toegang. 

Uitje met Museum Plus Bus

Op maandag 15 oktober gaan we de hele dag naar Amsterdam met de Museum Plus Bus. Deze bus is speciaal toegankelijk voor mensen die wat minder mobiel zijn en gebruik maken van een rolstoel of rollater. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.
Aanmelden via bethelblijft@gmail.com. De dag is geheel gratis, inclusief lunch. In Amsterdam brengen we een bezoek
aan het Joods Museum. We vertrekken om 9.00 uur vanaf Amadeus en zijn om circa 18.00 uur weer terug.

De andere geplande Vivendi-middagen vindt u op deze website: www.bethelblijft.nl.  

Opening Amadeus

Eind september houden we open dag voor alle betrokkenen en wijkbewoners. Er komt nog een uitnodiging. U kunt dan voor zover dit nog niet gebeurd is kennis maken met het bestuur van Amadeus en de vrijwilligers die klaar staan om van Amadeus een centrum te maken voor wijkbewoners, een plek waar u aan verschillende activiteiten kunt deelnemen of gewoon kunt binnenlopen voor een praatje, een drankje of een hapje.

Voormalige Bethelkerk verkocht

Op maandag 2 juli vond de overdracht plaats van de voormalige Bethelkerk aan de Mozartlaan/Händellaan. De kerk ging in eigendom over van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage naar Bethel Blijft BV van Joris Gribnau.

Omwonenden, verenigd in de besturen Bethel Blijft en Amadeus hebben de afgelopen 2 jaar keihard gewerkt om het kerkgebouw voor sloop te behoeden en er een wijkfunctie aan te geven. Dat dit gelukt is werd met bewoners, vrijwilligers en bestuursleden op maandagmiddag in de kerk feestelijk gevierd.

De komende maanden worden gebruikt om de aanbouw met ingang aan de Traviatastraat tijdelijk op te knappen. Daarna wordt de kerkzaal geheel gerenoveerd. Het gebouw krijgt de functie van een activiteitencentrum voor de wijk en een woonfunctie voor groepswonen. Het activiteitencentrum is inmiddels omgedoopt in Amadeus, met een knipoog naar Mozart en omliggende straten van de componistenbuurt.

In oktober gaat Amadeus van officieel van start. Onder andere de Vivendi-middagen tweemaal in de maand op dinsdag gaan hier dan plaatsvinden, maar ook voor andere activiteiten is belangstelling, zoals repetitieruimte, kaartclubs, cursussen, yoga en taichi. Organisaties die ruimte zoeken kunnen zich aanmelden via deze website bij ‘contact’.  De prijs voor het huren van een ruimte is € 45,- per dagdeel.

Onder andere Buurtzorg gaat zich in Amadeus vestigen en van hieruit zullen haar activiteiten betreffende thuishulp gaan plaatsvinden. Het nuttigen van koffie, thee, een drankje en een hapje behoort straks ook tot de mogelijkheden. Daarnaast gaat een werkgroep van vrijwilligers de programmering verzorgen voor optredens, excursies, lezingen, cursussen en dergelijke.

De mensen achter Amadeus willen van het gebouw een ontmoetings- en activiteitencentrum voor wijkbewoners maken, met als slogan: VÓÓR, MAAR VOORAL OOK DÓÓR BEWONERS! Wie ons wil ondersteunen in de organisatie van de activiteiten en het ‘draaien’  van het gebouw kan zich als vrijwilliger melden. Ook financiële bijdragen zijn zeer welkom. Het bestuur is de wijkbewoners die financiele steun gegeven hebben zeer erkentelijk.

Presentatie plannen v/h Bethelkerk Händellaan

Op zondagmiddag 22 april organiseerde St. Bethel Blijft/St. Amadeus een wijkinformatiebijeenkomst in de voormalige Bethelkerk aan de Händellaan, met presentaties van de voorgenomen bouwplannen, activiteiten en woonfunctie. De zaal zat bomvol. 

Begin juli gaat de kerk in eigendom over van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage naar Bethel Blijft B.V. Het  is de bedoeling dat het gebouw in fases wordt verbouwd als ontmoetingscentrum met maatschappelijke en culturele activiteiten en een lichte horecafunctie onder de naam Amadeus en een woonfunctie in de vorm van groepswonen.

Tijdens de informatiebijeenkomst werden de bouwplannen toegelicht door architect Ed van de Wetering van Move Urban Architecture en Maarten Suijkerbuijk van 'TMOJ Architecten. Heleen Goddijn en Nelleke Cornelissen van Naaste Burengaven een toelichting geven op de plannen voor groepswonen De Symfonie en Inge Camfferman gaf een beeld van de activiteiten vanuit Amadeus. De toekomstige eigenaar, projectontwikkelaar Joris Gribnau, ging in op zijn ambities voor het gebouw. De bijeenkomst werd geopend door Irene Sjerp, voorzitter van St. Bethel Blijft/St. Amadeus. 

Optredens waren er van de Caribische drumband The Legendairs en jazz/pop-combo Next Move Extended. Door verschillende vrijwilligers waren hapjes gemaakt. Wijkbewoners waren als vrijwilliger op de middag aanwezig om de bezoekers van hapjes en drankjes te voorzien. 

Hieronder een greep uit de foto's die op 22 april werden gemaakt (foto's Wim Wieringa).

 

 

Bethelkerk wordt Amadeus

 

Binnenkort verwisselt de Bethelkerk aan de Händellaan van eigenaar. Na twee jaar actie voeren gaatBethel Blijft de ambitie waar maken het gebouw een wijkfunctie te geven voorontmoeting en activiteiten. Omdat de naam Bethelkerk hier niet meer in past,wordt het gebouw 'omgedoopt' in Amadeus, ontmoeting&activiteiten. Met denieuwe naam wordt een directe relatie gelegd met de Componistenbuurt en deMozartlaan waaraan de kerk gelegen is.  

Op 2 juli gaat het gebouw van de kerk over van de Protestantsegemeente 's-Gravenhage (PGG) naar BethelBlijft BV en wordt projectontwikkelaar Joris Gribnau de nieuwe eigenaar.

In overleg met MOVE urban architecture in Den Haag in samenwerking met 'TMOJ uit Delft wordt momenteel een  plan ontwikkeld, dat voorziet in behoud van het gebouw met een maatschappelijk-culturele wijkfunctie en een kleinschalig woonproject voor groepswonen. Dit plan is eind december vorig jaar besproken met wethouder Wijsmuller.

Op zondagmiddag 22 april worden tijdens een feestelijke bijeenkomst de plannen gepresenteerd in de kerkzaal van v/h de Bethelkerk, die voor deze gelegenheid door de PGG ter beschikking wordt gesteld. Over het volledige programma volgt nog informatie.

 

 

 

Bethelkerk verkocht, kerkgebouw blijft behouden voor de wijk!

Deze week hebben de Protestantse gemeente te's-Gravenhage (PGG) en Bethel Blijft B.V., een  koopovereenkomst geslotenmet betrekking tot de Bethelkerk aan de Händellaan in Den Haag. Met de plannenvan deze koper blijft het kerkgebouw in stand, een uitkomst waar allebetrokkenen erg blij mee zijn. Het karakteristieke kerkgebouw krijgt een woon-en wijkfunctie.

In 2013 was de PGG om financiële redenen genoodzaakt de Bethelkerk buiten gebruik te stellen en te verkopen. Verkoop aan een andere geloofsgemeenschap of verkoop aan een partij die het kerkgebouw in stand wilde laten bleek niet mogelijk. Uiteindelijk werd een koper gevonden. Deze projectontwikkelaar maakte een plan dat voorzag in sloop van de kerk en de bouw
van woningen.

Omdat wijkbewoners het kerkgebouw en de wijkfunctie wilden behouden werd een actiecomité opgericht, in 2016 gevolgd door de oprichting van de Stichting Bethel Blijft. Na indiening van een plan bij de gemeenteraad, kreeg de stichting de tijd tot 1 juli 2017 om met een inhoudelijk en financieel plan te komen.

Hoewel de stichting onvoldoende financiën wist te genereren om de kerk te verwerven, werd het plan door wethouder Joris Wijsmuller ondersteund als voorbeeld van Haagse Kracht. De gemeente heeft daarop een haalbaarheidsplan laten maken dat voorzag in een gecombineerde invulling van een wijkfunctie en woningbouw.

Tegelijkertijd werd door projectontwikkelaar Joris Gribnau Bethel Blijft B.V. opgericht en werd in overleg met de stichting eveneens een plan ontwikkeld, dat voorziet in een maatschappelijk-culturele wijkfunctie en een woningproject voor groepswonen. In dit plan kan het kerkgebouw in stand blijven.

Het plan is eind december besproken met wethouder Wijsmuller. Joris Wijsmuller: 'Dit college is voor het behoud van beeldbepalende gebouwen. Daar is de Bethelkerk een voorbeeld van. Dit college is voor Haagse Kracht. Daar is de grote inzet van de buurt een voorbeeld van. Ik ben ontzettend blij dat dit gelukt is, want makkelijk was het niet. Het is
een grote prestatie dat het hen gelukt is om met een financieel, gedegen plan te komen. Ik vind dat echt knap.'

Na afwikkeling van de overeenkomst met de aanvankelijke koper zijn de PGG en Bethel Blijft B.V. met elkaar in onderhandeling gegaan met als resultaat dat de kerk aan Bethel Blijft B.V. is verkocht. Zowel de stichting als de PGG zijn verheugd dat de Bethelkerk in stand kan blijven en een functie in de buurt kan blijven vervullen.

Een deel van het kerkgebouw is momenteel in het kader van leegstandsbeheer tijdelijk verhuurd. Op 1 juli 2018 is de overdracht van het kerkgebouw aan Blijft B.V. voorzien. Indien mogelijk zal de PGG de kerkzaal in de tussentijd beschikbaar stellen voor een of meer informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners.

Nieuwjaarsbijeenkomst Bethel Blijft

Op 9 januari 2018 organiseerden het bestuur van de Stichting Bethel Blijft en het Vivendi-team een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst waar vele buurbewoners, wijkorganisaties en politieke fracties aan deelnamen. Irene Sjerp, voorzitter van de Stichting Bethel Blijft, gaf een toelichting op de stand van zaken rond het behoud en de wijkfunctie van de Bethelkerk aan de Händellaan. Zoals het zich laat aanzien, ziet een en ander er positief uit.

Bethel Blijft/Vivendi wenst langs deze weg een ieder een heel goed, gelukkig en succesvol 2018 toe.

Hieronder een foto-impressie van de middag (foto's Ron van Offeren).

 

 

 

                                                                                                                                                          foto Wim Wieringa

Bethel Blijft krijgt steun van gemeente

Op 30 juni heeft het bestuur van de Stichting Bethel Blijft een brief gestuurd naar wethouder Joris Wijsmuller met de stand van zaken van het bewonersinitiatief voor behoud en invulling van de Bethelkerk aan de Händellaan.

In de brief werd ingegaan op het belang van een ontmoetings-en activiteitencentrum voor niet alleen de huidige bewoners van de omliggende wijken, maar ook voor toekomstige bewoners, gezien de verschillende woningbouwplannen in het stadsdeel.

De verschillende crowdfundingsacties hebben een bedrag van ongeveer zestigduizend euro opgeleverd. Dit bedrag is onvoldoende om de kerk aan te kopen of een krediet aan te vragen. Uit de reacties van bewoners blijkt dat er grote bereidheid is voor financiële steun, maar vooral de onduidelijkheid over al of niet wijzigen van het bestemmingsplan was aanleiding voorlopig de hand op de knip te houden.

Hoewel niet over het nodige kapitaal beschikt kan worden om de kerk aan te kopen, blijkt uit de vele reacties van aspirant-gebruikers dat de exploitatie van het gebouw ruim gehaald zal kunnen worden.

Om het financieel mogelijk te maken om de kerk te behouden, heeft het bestuur van Bethel Blijft de wethouder de suggestie gedaan om eventueel over te gaan tot sloop van het gemeentecentrum/de woning waarmee ruimte ontstaat voor een ontwikkellocatie voor woningen met een kleiner volume dat meer passend en voor bewoners acceptabel zou zijn ten opzichte van het huidige plan van zeven woonlagen.

In reactie op de brief van Bethel Blijft spreekt wethouder Joris Wijsmuller zijn waardering uit voor het bewonersinitiatief, de inzet, het doorzettingsvermogen en het draagvlak, en stelt voor om nog eens vier tot vijf maanden extra uit te trekken voor onderzoek naar mogelijkheden van behoud en hergebruik van de Bethelkerk.

Als voorwaarde stelt de wethouder dat behoud  gegarandeerd moet worden door een maatschappelijk opererende professionele partij die daarbij investeert in een verbouwing en aanpassingen van de kerk. Het bestuur van Bethel Blijft zal betrokken worden bij het onderzoek.

Het bestuur van Bethel Blijft is blij met de handreiking van de gemeente. Er lag wel heel veel op het bordje van het bestuur. Dat de gemeente daar nu ook verantwoordelijkheid in neemt is alleen maar positief.

 

 
 
 

 

 

Feestelijke bijeenkomst Bethel Blijft

Op zondag 13 juni 2017 organiseerde Bethel Blijft een feestelijkeafsluiting van de crowdfundingsactie. De bijeenkomst werd gehouden op hetgrasveld naast de kerk op de hoek van de Händellaan en de Mozartlaan. Velebuurtbewoners kwamen langs. Zij betuigeden hun adhesie met de plannen om dekerk te behouden voor de buurt. Ook velen deden een donatie om dit financieelmogelijk te maken. Van de politieke partijen waren aanwezig Arjen Dubbelaar (GroepDe Mos), Robert van Asten (D66), die ook nog een korte toespraak hield, MichelRogier (CDA) en Peter Bos (HSP). Ook van ambtelijke zijde was belangstelling. Het was een gezellig en ontspannen samenzijn, precies wat we voorstaan met de functie van 'Bethel'.

Hieronder een foto-impressie.

Bethel Blijft tégen sloop van de Bethelkerk en vóór een wijkfunctie!!!!

Word Vriend van Bethel Blijft!

Om de kerk te kopen en te verbouwen en in te richten als wijkfunctie met tal van activiteiten en een maatschappelijk en cultureel programma is 1 miljoen euro nodig. Word daarom Vriend van Bethel Blijft! Kijk op deze website hoe u de stichting kunt ondersteunen.

Historie

Op de warmste 25 augustus 2016 sinds jaren vond de raadsvergadering van de Commissie Ruimte plaats over het plan Bethel blijft. De Stichting moest op 10 mei al het plan indienen, zodat de wethouder en de raadscommissie het plan nog voor de zomer konden beoordelen. De behandeling werd na het zomerreces geagendeerd. Seinstoring in de tramtunnel, verbouwing van de raadszaal, veel vertraging bij het eerste agendapunt – het maakte het allemaal niet makkelijk, maar het weerhield een grote groep steunbetuigers niet om te blijven in het snikhete noodzaaltje van de raadscommissie.

Het draagvlak bij de partijen om het plan Bethel blijft meer tijd te geven was groot! CDA, PvdA, D66, SP, HSP, VVD, PVV en Groep de Mos vonden allen dat de oorspronkelijke procedure gevolgd moest worden, waardoor de stichting Bethel blijft ten minste tot juli 2017 de tijd krijgt om het plan verder te ontwikkelen. Groep de Mos pleitte voor koop van het gebouw door de gemeente! Ook stelden meerdere partijen de vraagprijs voor de kerk ter discussie: hoe kan het dat de stichting de kerk nu moet kopen voor dezelfde prijs als de projectontwikkelaar heeft geboden? Is het reëel dat de stichting de prijs moet betalen die de projectontwikkelaar betaald voor grond met nieuwbouwmogelijkheden? Een zeer terechte vraag van de raadsleden van onder meer D66 en SP!

Ook vonden de raadsleden dat de wethouder moest zoeken naar alternatieve oplossingen. Zo vroegen zij zich af of  de bibliotheek niet verplaatst kon worden naar de kerk, ter ondersteuning van het plan.

De wethouder heeft bevestigd dat hij de oorspronkelijke termijnen zal volgen en de stichting de tijd zal geven tot juli 2017 voor de realisatie van het plan Bethel blijft. Ook zal hij een quick scan laten maken van de optie om de bibliotheek te verplaatsen naar de kerk. Na de jaarwisseling informeert hij de raadscommissie.

Stichting Bethel Blijft gaat in volle vaart verder met het verwerven van de middelen om de kerk aan te schaffen om het beeldbepalende gebouw voor de buurt te behouden en daarmee een ontmoetingsplek voor de buurt.

Wat ging er vooraf  aan 25 augustus 2016?

In augustus 2015 werd via via bekend dat de Bethelkerk plaats moet maken voor 30 nieuwbouw woningen. De schrik in de buurt was groot, de kerk had een grote sociale functie in de wijk en wordt ook beschouwd als zeer beeldbepalend. De kerk staat hier al sinds 1938 en was letterlijk het eerste gebouw van de wijk, dat mag toch niet zomaar verdwijnen?  Een actiecomité is in allerijl opgericht. 650 handtekeningen tegen de sloop werden verzameld, politieke partijen en de media zijn ingelicht. Raadsleden zijn ontvangen. Resultaat: Tijdens de raadsvergadering op 4 november 2015 heeft de buurt een half jaar de tijd gekregen om een alternatief plan te ontwikkelen. 

Op 25 april 2016 is de Stichting Bethel Blijft opgericht. De stichting wordt ondersteund door een Commissie van Aanbeveling. De stichting heeft als doel om het gebouw van de Bethelkerk te behouden en er een maatschappelijk-culturele functie aan te geven. 

Op 10 mei heeft Stichting Bethel blijft een beleidsplan bij de gemeenteraad ingediend. Gezien de ontwikkelingen is het beleidsplan niet actueel meer. 

  

Stand van zaken

Na de zomer hebben gesprekken plaatsgevonden bij het stadsdeelkantoor Loosuinen en op het stadhuis. Deze hebben er in geresulteerd dat Betehl Blijft steeds meer ambtelijke en bestuurlijke steun krijgt. Het bestuur is ook in gesprek met  potentiële kopers van kerk, gemeentedeel en kosterswoning. Verder wordt actief ingezet op belangstellenden die ruimte willen huren. Binnenkort zal de stand van zaken naar de gemeente gestuurd worden. 

Verder is het bestuur druk bezig met het verkrijgen van de Anbi-status en de daarbij behorende aanpassingen van de statuten. De Anbi-status maakt het mogelijk dat donaties meetellen voor de giftenaftrek bij de belastingen, en tegelijkertijd wordt het Anbi-logo als een soort kwaliteitswaarborg gezien.

Op 24 februari 2017 vond een wijkinformatiebijeenkomst plaats in de kapel van het Hofstad Lyceum. Tijdens deze bijeenkomst werden de buurtbewoners geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Amadeus

Voor de programmering van activiteiten is de stichting Amadeus opgericht. Zie voor het Meerjarenbeleidsplan onder het kopje Beleidsplan.

Vivendi

Door vrijwilligers uit de wijk is een activiteitenprogramma - Vivendi - gemaakt voor wijkbewoners waarmee vanuit Bethel Blijt in 2017 gestart zal worden. De startbijeenkomst was op 21 februari. Op deze bijeenkomst heeft oud-wethouder Ingrid van Engelshoven zich aangemeld als ambassadeur voor Bethel Blijft. Het programma richt zich op het tegengaan van vereenzaming van ouderen en past geheel in de doelstelling van Bethel Blijft als ontmoetingsplek en centrum voor maatschappelijk-culturele activiteiten. Zolang de Bethelkerk gesloten is, zullen de activiteiten in de kantine van Wings aan de Mozartlaan 195 plaatsvinden. Deze locatie staat echter ook op de nominatie om gesloopt te worden. Dientengevolge zou tot 1 juli 2018 gebruik gemaakt knnen worden van de kantine.

Word Vriend van Bethel Blijft!

Om de kerk te kopen en te verbouwen en te behouden als ontmoetings- en activiteitencentrum in de wijk is 1 miljoen euro nodig. Het bestuur is intensief bezig om dit geld via banken en fondsen bij elkaar te krijgen. Maar we hebben ook de steun van wijkbewoners nodig.  Word daarom Vriend van Bethel Blijft. Op welke wijze u ons financieel kunt ondersteunen, kunt u op deze website vinden.

 

Nieuws

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode