Steunbetuiging

Om de plannen voor voorheen de Bethelkerk te realiseren zijn 2 stichtingen opgericht: Stichting BETHEL BLIJFT en Stichting AMADEUS. Stichting BETHEL BLIJFT zou de functie van eigenaar krijgen na verwerving van het kerkgebouw. Dit is op dit moment niet meer actueel mdat de kerk niet in bezit is van de stichting, maar gekocht is door BETHEL BLIJFT BV. Om tot invulling van de plannen voor een ontmoetings en activiteitencentrum te komen is de Stichting AMADEUS opgericht.
 
In AMADEUS kunt u wijkbewoners ontmoeten, een kopje koffie of een glas wijn komen drinken of een broodje of maaltijd komen eten, en u kunt er deelnemen aan verschillende activiteiten. Een echt ontmoetingscentrum voor de wijk met tal van activiteiten. We denken aan computerlessen, schilder- en muzieklessen, yoga, tai-chi, bridge, lezngen, een leesclub, dance en play voor kinderen en jongeren, tentoonstellingen, concerten, optredens en filmvoorstellingen. In AMADEUS is altijd wat te doen! 
 
We willen ook vooral wijkbewoners en wijkorganisaties de gelegenheid geven een activiteit in AMADEUS te organiseren. Wijkbewoners kunnen hun verjaardag, jubileum of andere bijeenkomsten in AMADEUS laten organiseren. AMADEUS biedt naast een activiteitenprogramma ook de mogelijkheid voor trouwpartijen, recepties of een afscheidsbijeenkomst.
 
De Stichting AMADEUS heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. De ANBI-status betekent ook dat de donaties volledig ten goede komen aan de doelgroep. Daarom willen we de kosten zo laag mogelijk houden, en werekn we met vrijwilligers. 
 
Om alle functies en activiteiten uit te voeren hebben we uw steun nodig. Dit kan door ons financieel te steunen of door u op te geven als vrijwilliger. opgeven als vrijwilliger kan via ons e-mailadres: bethelblijft@gmail.com. Wilt u een donatie doen dan kan dat via ons bamknummer NL 84 ABNA 081 8652 373 ten name van Stichting Amadeus Den Haag. Alle giften zijn welkom!
 
U kunt ook onderstaande formulier invullen.
 

Ik steun de activiteiten van Amadeus in voorheen Bethelkerk.

Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode