Commissie van Aanbeveling Bethel Blijft! treedt aan

20-12-2016 09:57

Commissie van Aanbeveling Bethel Blijft! treedt aan

In september werd de Commissie van Aanbeveling van de Stichting Bethel Blijft! ingesteld. De
commissie staat volledig achter de doelstelling van de stichting, het behoud
van het gebouw van de Bethelkerk en deze een maatschappelijke functie terug te
geven.

Op 10 oktober vond tijdens de bestuursvergadering van de
Stichting Bethel Blijft! de eerste vergadering van de onlangs samengestelde
Commissie van Aanbeveling plaats.

De commissieleden adviseren het bestuur van de stichting in
de uitvoering van haar activiteiten en zullen zo nodig de activiteiten van de
stichting op een positieve manier onder de aandacht brengen van hun netwerken.
Het bestuur van de stichting en de commissie van aanbeveling komen enkele malen
per jaar bijeen om inhoudelijk van gedachten te wisselen.

De Commissie van Aanbeveling Bethel Blijft! bestaat uit de
volgende leden:

      
Pieter den Dulk: voormalig raadslid voor het
CDA, voorzitter van 1979 tot 1985 en bestuurslid tot 1989 van FC (ADO) Den Haag
en voormalig voorzitter van de Haagse Adviesraad voor Sport en lid van voorheen
het Steuncomíté Behoud Muzee. In 2014 ontving hij voor zijn grote verdiensten
voor de stad de stadspenning van Den Haag.


Jan Heemskerk: oud-gemeenteraadslid en voormalig
wethouder Onderwijs (1986-1990) voor de PvdA, voormalig lid van de in 1997 ingestelde
Adviescommissie Sportprijzen en lid van de  kandidaatstellingscommissie van de PvdA voor
de gemeenteraadsverkiezingen in 2017.


Herman van den Muijsenberg: wethouder (VVD)  in Rotterdam voor de portefeuille Milieu,
Buitenruimte en Verkeer en Vervoer, waarbij in 1994 Personeel en Organisatie
bijkwam en in 1996 tijdelijk de portefeuille Haven. Tussen 2000 en 2005 was hij
burgemeester van Wassenaar. Momenteel is hij bestuurslid van de
Vereniging/Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin (Walboduin) en heeft hij
zitting in de Commissie Loosduinen. 


 
 

Op 25 april 2016 is de Stichting Bethel Blijft opgericht. De stichting
  heeft als doel om het gebouw van de Bethelkerk te behouden en een
  maatschappelijke functie terug te geven.   
 

Op 10 mei heeft stichting een beleidsplan bij de gemeenteraad
  ingediend. Op 25 augustus werd het plan met op de publieke tribune een grote
  groep steunbetuigers behandeld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte.
  Door wethouder Joris Wijsmuller werd de toezegging gedaan dat de stichting tot
  juli 2017 de tijd krijgt om het plan verder te ontwikkelen. 
 

Stichting Bethel Blijft! werkt momenteel  verder aan het verwerven van de middelen om
  de kerk aan te schaffen om het beeldbepalende gebouw voor de buurt te
  behouden en daarmee een ontmoetingsplek voor de buurt te realiseren met tal van activiteten.


 
 


Terug

Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode