De Loosduinse Krant: Bethel Blijft op koers

20-12-2016 09:49

Bethel blijft! ligt op koers

Tijdens de behandeling van het Plan Bethel blijft! in de
commissie Ruimte van de gemeente op 25 augustus heeft wethouder Joris
Wijsmuller de stichting tot juli 2017 de tijd gegeven voor de realisatie van
het plan Bethel blijft.

Het bestuur is daarna opnieuw met veel energie verder gegaan
met het onderzoeken van mogelijkheden het gebouw van de Bethelkerk te behouden
en weer een maatschappelijke functie te geven. Dit lijkt te gaan lukken.

Er wordt momenteel hard aan gewerkt om de financiën rond te
krijgen, voor aankoop,  verbouwing en
achterstallig onderhoud van het gebouw en voor de exploitatie straks. Contacten
zijn gelegd met banken, fondsen en potentiële gebruikers.

Zoals het er nu naar uitziet is de vraag groter dan de
ruimte die geboden kan worden. Belangstelling is er onder meer vanuit
Buurtzorg, een huisarts, verzorging, een muziekschool, een koor, een lunchroom,
een bridgeclub en voor gebruik van vergaderruimte door VvE's en voor
kantoorruimte. Verder is het de bedoeling dat er tal van bewoners- en culturele
activiteiten georganiseerd gaan worden, en de Bethelkerk een centrale
ontmoetingsplek wordt voor de wijk.

Het bestuur heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Marjolein
Gardin en Hanneke Cloudt hebben als gevolg van persoonlijke omstandigheden het
bestuur verlaten. Het bestuur is ze zeer erkentelijk voor hun inzet. Als nieuwe
secretaris is Inge Camfferman aangetreden.

Ter advisering en ondersteuning van de stichting is in
oktober een Commissie van Aanbeveling ingesteld, bestaande uit Jan Heemskerk,
Pieter den Dulk en Herman van den Muijsenberg.

Verder wordt de stichting vanuit het stadsdeel ondersteund
door stadsdeeldirecteur Harm Benthem, waarmee goed en constructief overleg wordt
gevoerd.

In januari zal Bethel blijft! weer een bewonersbijeenkomst
organiseren om de wijk bij te praten over de voortgang. De belangrijkste
opdracht is om de financiën rond te krijgen en het gebouw te behouden als
wijkvoorziening.


Terug

Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode