Uitslag raadsvergadering 25 augustus 2016

28-08-2016 22:41

We krijgen tijd voor Plan Bethel Blijft!!!

Op de warmste 25 augustus sinds jaren vond de raadsvergadering van de Commissie Ruimte plaats over het plan Bethel blijft. De Stichting moest op 10 mei al het plan indienen, zodat de wethouder en de raadscommissie het plan nog voor de zomer konden beoordelen. De behandeling werd na het zomerreces geagendeerd. Seinstoring in de tramtunnel, verbouwing van de raadszaal, veel vertraging bij het eerste agendapunt – het maakte het allemaal niet makkelijk, maar het weerhield een grote groep steunbetuigers niet om te blijven in het snikhete noodzaaltje van de raadscommissie.

Het draagvlak bij de partijen om het plan Bethel blijft meer tijd te geven was groot! CDA, PvdA, D66, SP, HSP, VVD, PVV en Groep de Mos vonden allen dat de oorspronkelijke procedure gevolgd moest worden, waardoor de stichting Bethel blijft ten minste tot juli 2017 de tijd krijgt om het plan verder te ontwikkelen. Groep de Mos pleitte voor koop van het gebouw door de gemeente! Ook stelden meerdere partijen de vraagprijs voor de kerk ter discussie: hoe kan het dat de stichting de kerk nu moet kopen voor dezelfde prijs als de projectontwikkelaar heeft geboden? Is het reëel dat de stichting de prijs moet betalen die de projectontwikkelaar betaald voor grond met nieuwbouwmogelijkheden? Een zeer terechte vraag van de raadsleden van onder meer D66 en SP!

Ook vonden de raadsleden dat de wethouder moest zoeken naar alternatieve oplossingen. Zo vroegen zij zich af of  de bibliotheek niet verplaatst kon worden naar de kerk, ter ondersteuning van het plan.

De wethouder heeft bevestigd dat hij de oorspronkelijke termijnen zal volgen en de stichting de tijd zal geven tot juli 2017 voor de realisatie van het plan Bethel blijft. Ook zal hij een quick scan laten maken van de optie om de bibliotheek te verplaatsen naar de kerk. Na de jaarwisseling informeert hij de raadscommissie.

Stichting Bethel blijft gaat in volle vaart verder met het verwerven van de middelen om de kerk aan te schaffen om het beeldbepalende gebouw voor de buurt te behouden en daarmee ontmoetingsplek voor de buurt.

Terug

Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode