Vivendi genomineerd voor Haagse Succes Awards

13-10-2017 15:11

Het project Vivendi, bewonerssociëteit in Loosduinen, van de stichting Bethel Blijft was genomineerd voor de Haagse Succes Awards Loosduinen.

De Haagse Succes Awards is een nieuwe onderscheiding voor succesvolle wijkprojecten. De prijs is een initiatief van de gemeente Den Haag vanuit de portefeuille van wethouder Rabin Baldewsingh. Vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk en buurt worden met de Award in het zonnetje gezet.

Vivendi was een van de zes genomineerden. Tijdens de feestelijke bijeenkomst op zaterdag 21 oktober in Brasserie Ock werd de winnaar bekend gemaakt. De winnar werd de Waanzinnige Waldecktuin. Wij feliciteren de initiatiefnemers van harte met hun prijs!        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vivendi en Bethel Blijft

Vivendi is een bewonerssociëteit voor Loosduinen, gerund door vrijwilligers. Vivendi is eind februari 2017 gestart en is gericht op de ontmoeting tussen bewoners en het versterken van de sociale samenhang in de
wijk. Met de Vivendi-activiteiten worden de banden tussen bewoners versterkt en voelen zij zich gezien en gehoord. Er is aandacht en informatie uitwisseling. Via de activiteiten wordt de bewoners een gezellige en soms ook leerzame middag aangeboden. Het project probeert tegelijkertijd vereenzaming tegen te gaan.

Een van de doelstellingen is tevens samenwerking met andere wijkorganisaties. Twee samenwerkingsverbanden zijn inmiddels gerealiseerd: met de welzijnsorganisatie VóórWelzijn (wijkinformatie) en basisschool De Wonnebald (brei oma's leren kinderen breien). Met Bibliotheek Nieuw-Waldeck en CultuurSchakel lopen afspraken. Ook lopen er contacten met de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin.

In de wijken Bohemen, Waldeck, Meer en Bos en Kijkduin ontbreekt een centraal punt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen. De acties van Bethel Blijft zijn er op gericht een
dergelijk punt in de leegstaande Bethelkerk aan de Händellaan te realiseren. Bethel Blijft is er van overtuigd dat een dergelijke voorziening een positieve invloed zal hebben op de sociale samenhang, de leefbaarheid van de wijk en het woonplezier van bewoners. Vanuit vele bewoners is aangegeven dat een dergelijke
ontmoetingsplek node gemist wordt.

Wanneer beschikt kan worden over de Bethelkerk zal een breder wijkaanbod gedaan kunnen worden. Vivendi wordt dan ingebed in een totaalprogramma, waarvan de onderdelen elkaar zullen versterken, en ten goede
zullen komen aan de wijkbewoners.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terug

Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode