Over ons

Op 25 april  2016 is de Stichting Bethel Blijft (fiscaal nummer 85631173) opgericht.

De stichting heeft als doel: behoud van de Bethelkerk voor de wijk en een maatschappelijk-culturele invulling.

De Stichting Bethel Blijft is als volgt georganiseerd: 

Bestuur Stichting Bethel Blijft:

Irene Sjerp, voorzitter

Inge Camfferman, secretaris

Peter Bol, penningmeester

Desiree Kok, lid

Ada van Altena, lid

Elly van Raamsdonk, lid

Adviseur:

Willem Wieringa

Commissie van Aanbeveling:

Pieter den Dulk

Jan Heemskerk

Herman van den Muijsenberg

Team Vivendi:

Nellie Spaans

Willy Geitenbeek

Ron van Offeren

Ruth Willems

Paul Willems

Inge Camfferman

Commissie Financiën: 

De heer Peter Bol

Vacature

Commissie Communicatie: 

Inge Camfferman

Ellen van der Loo

Commissie Bouwkundig: 

Willem Wieringa

Carlos Gibbs

Willem Derks

Frank Groeneveld

Commissie Wijkaangelegenheden: 

Ada van Altena

Desiree Kok

Elly van Raamsdonk

Commissie  Actieve Buurtbewoners: 

Marian de Vries

Roel Wuite

Ineke de Jager

Ruth Willems

Jacqueline Dijkstra

Burton Sanders

Mevouw Miep den Dulk

Mevrouw Batje Lindhout

Mevrouw Van der Linden

De heer Ronnie Weening

Stichting Amadeus

Irene Sjerp, voorzitter

Inge Camfferman, secretaris

Desiree Kok, penningmeester.

Toelichting

Stichting Bethel Blijft wordt, als de plannen slagen, eigenaar en beheerder van de kerk. Stichting Amadeus is opgericht voor het ontwikkelen en organiseren van de programmering van activiteiten. Beide stichting zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De stichtingen hebben beide geen winstoogmerk en giften en donaties worden uitsluitend aangewend voor het doel van de stichtingen.

De bestuursleden, leden van de Commissie van Aanbeveling, Commissieleden, Vivendi-team en andere bij de stichtingen betrokkenen, komen niet in aanmerking voor een beloning.

Word Vriend van Bethel Blijft!

Om de plannen te realiseren en de Bethelkerk te behouden als wijkfunctie is circa 1 miljoen euro (voor aankoop en verbouwing) nodig. Stichting Bethel Blijft probeert via banken en andere investeerders, fondsen en crowdfunding het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Als u wilt dat 'Bethel' voor de wijk behouden blijft, dan kunt u de stichting financieel steunen. Kijk op deze site op welke wijze dat kan, en wordt Vriend van Bethel Blijft!

In juni 2017 organiseert Bethel Blijft een grote crowdfundingscampagne. We starten met een feestelijke bijeenkomst op zondagmiddag 11 juni a.s. op het veld naast de kerk aan de Mozartlaan. Er zijn optredens, hapjes en drankjes, en belangstellenden worden geïnformeerd over de stand van zaken. Er zullen ook lijsten klaar liggen waarop bewoners kunnen intekenen voor een financiële bijdrage.Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode